Google SGE update Notes – phần ghi chú mới

Google SGE update Notes - phần ghi chú mới

Google đã khởi động một thử nghiệm trong phòng thí nghiệm tìm kiếm mới có tên là “Ghi chú”. Ghi chú cung cấp cho người tìm kiếm cách viết ghi chú của riêng họ trên danh sách kết quả tìm kiếm cụ thể và trong Google Discover đồng thời cho phép người khác đọc ghi chú của mọi người trên danh sách kết quả tìm kiếm đó.

Google cho biết họ sử dụng cả biện pháp bảo vệ bằng thuật toán và đánh giá của con người để đảm bảo các ghi chú hữu ích và phù hợp, không mang tính spam và lạm dụng. Ngoài ra, người tìm kiếm có thể báo cáo các ghi chú có thể có vấn đề.

Google cho biết mỗi ghi chú được xếp hạng cho một trang web nhất định dựa trên mức độ liên quan của nó với truy vấn tìm kiếm và nội dung trên trang.

Google có thể thu thập dữ liệu các ghi chú này nhằm mục đích xếp hạng nhưng thứ hạng chỉ dành cho tính năng ghi chú. Google không có kế hoạch sử dụng ghi chú cho mục đích xếp hạng trong kết quả tìm kiếm thông thường. Tính năng xếp hạng này được tách biệt để chỉ xếp hạng các ghi chú trên trang ghi chú này.

Ghi chú không có tác động gì đến thứ hạng của trang web đó, do đó, việc thêm nhiều hay ít ghi chú hoặc loại ghi chú sẽ không ảnh hưởng đến mức độ xếp hạng của danh sách kết quả tìm kiếm đó.

Xem thêm bài viết  Google giảm khả năng hiển thị của kết quả nhiều định dạng HowTo và FAQ trong tìm kiếm

P/s: Điều này có thể bị lợi dụng để tạo ra các kết quả ảo, ví dụ tạo ra các FAKE GURU chẳng hạn ????

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi