Khảo sát việc sử dụng chatbot AI để hỗ trợ công việc hàng ngày

Khảo sát việc sử dụng chatbot AI nào để hỗ trợ công việc hàng ngày

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là các bạn đang sử dụng chatbot AI nào để hỗ trợ trong công việc hàng ngày?

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


Chatbot AI là một chương trình máy tính mô phỏng cuộc trò chuyện với con người bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Chatbot AI có thể được tìm thấy ở nhiều nơi, chẳng hạn như trang web, ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội.

Chatbot dựa trên quy tắc hoạt động dựa trên một tập hợp các quy tắc được xác định trước. Khi người dùng nhập một truy vấn, chatbot sẽ khớp truy vấn với các quy tắc và trả lời phù hợp.

Chatbot dựa trên AI sử dụng AI để hiểu và phản hồi truy vấn của người dùng. Chatbot có thể học hỏi theo thời gian và cải thiện khả năng giao tiếp của chúng.

Video:

Tầm quan trọng của chatbot đối với website là gì?
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi