Podcast – Các yếu tố ảnh hưởng đến SEO toàn cầu là gì?

Nghe SEO Mentor Podcast Mỗi ngày
Podcast – Các yếu tố ảnh hưởng đến SEO toàn cầu là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến SEO toàn cầu có thể được chia thành hai loại. Các yếu tố liên quan đến trang web: Các yếu tố này bao gồm chất lượng nội dung, cấu trúc trang web, tốc độ tải trang, và các yếu tố kỹ thuật khác. Các yếu tố liên quan đến vị trí: Các yếu tố này bao gồm ngôn ngữ, vị trí địa lý, và các yếu tố khác liên quan đến khu vực mà bạn đang nhắm mục tiêu.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Tại sao yếu tố Authority cực kỳ quan trọng trong SEO?