Podcast – Chất lượng backlinks thực sự ảnh hưởng tới website của bạn

SEO Mentor Radio Podcast Việt Nam
Podcast – Chất lượng backlinks thực sự ảnh hưởng tới website của bạn

Có thể ví backlink như những phiếu bầu tín nhiệm dành cho website của bạn. Khi một website uy tín khác liên kết đến trang web của bạn, nó cho Google thấy rằng trang web của bạn là một nguồn thông tin có giá trị và đáng tin cậy. Do đó, website của bạn sẽ có cơ hội xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm cho các từ khóa liên quan.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Vì sao cần có kế hoạch bài bản khi chạy dự án SEO cho doanh nghiệp?