Podcast – Làm SEO Website bao nhiêu lâu thì mới lên TOP?

Nghe SEO Mentor Podcast Mỗi ngày
Podcast – Làm SEO Website bao nhiêu lâu thì mới lên TOP?

Khi bắt đầu thực hiện SEO cho một trang web mới, câu hỏi thường được đặt ra là: “Làm SEO trong bao lâu thì lên TOP?”. Tuy nhiên, không có một câu trả lời chính xác cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian để lên TOP trong kết quả tìm kiếm, ví dụ như cạnh tranh với các trang web khác trong cùng ngành, chất lượng và nội dung của trang web, sự chuyên nghiệp và chất lượng của công việc SEO được thực hiện, tuổi của trang web, mức độ tối ưu hóa trang web, và tần suất và chất lượng của việc cập nhật nội dung trang web.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Kỹ thuật SEO Branding là gì?