Podcast – Marketing truyền miệng là gì? WOW Marketing là gì?

Nghe SEO Mentor Podcast Mỗi ngày
Podcast – Marketing truyền miệng là gì? WOW Marketing là gì?

Trong lĩnh vực Marketing, “marketing truyền miệng” là một khái niệm cốt lõi đó là sự lan truyền thông tin từ người này sang người khác thông qua các kênh truyền miệng như lời đồn, nhận xét, giới thiệu hay đánh giá của khách hàng với mục đích tạo ra một vòng tuần hoàn lan truyền thông tin trong cộng đồng của họ. Đây là phương pháp quảng cáo không chủ động mà được thực hiện bởi khách hàng, đối tác hoặc những người ủng hộ của thương hiệu. Marketing truyền miệng thường được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và uy tín của những người đang giới thiệu hoặc chia sẻ thông tin. Vì vậy, đây là một phương thức tiếp thị rất hiệu quả và có thể tạo ra những kết quả tích cực cho thương hiệu.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi