Podcast – Muốn học SEO Website thì nên bắt đầu từ đâu?

Nghe SEO Mentor Podcast Mỗi ngày
Podcast – Muốn học SEO Website thì nên bắt đầu từ đâu?

Để bắt đầu học SEO, bạn cần hiểu rõ về các khái niệm cơ bản liên quan đến SEO như các thuật ngữ, kỹ thuật, quy trình và các yếu tố ảnh hưởng đến SEO. Các thuật ngữ như “từ khóa”, “mô tả meta”, “backlink”, “anchor text”, “nội dung chất lượng” sẽ được sử dụng thường xuyên trong SEO. Bạn cần hiểu rõ từng khái niệm và cách chúng ảnh hưởng đến SEO để có thể áp dụng vào website của bạn. 

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - SEO cho các doanh nghiệp đa ngôn ngữ như thế nào?