Podcast – Người cố vấn SEO và Marketing nên có kỹ năng gì?

SEO Mentor Podcast Việt Nam - Kênh sách nói về SEO hàng đầu
Podcast – Người cố vấn SEO và Marketing nên có kỹ năng gì?

Người cố vấn thực sự cần có khả năng quản lý các dự án marketing từ đầu đến cuối. Họ cần có khả năng theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Tại sao doanh nghiệp cần có kế hoạch SEO trước mỗi dự án?