Podcast – Tại sao bạn cần phải kiểm tra kỹ các thông tin bạn đang đọc trên Internet?

Nghe SEO Mentor Podcast Mỗi ngày
Podcast – Tại sao bạn cần phải kiểm tra kỹ các thông tin bạn đang đọc trên Internet?

Internet là một nơi rộng lớn và có rất nhiều thông tin, nhưng không phải tất cả thông tin đều chính xác. Có rất nhiều trang web cung cấp thông tin sai lệch hoặc bị bóp méo, và đôi khi rất khó để phân biệt thông tin chính xác với thông tin không chính xác. Tác giả của bài viết có thể có thiên vị về những gì họ viết, và điều này có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của thông tin. Điều quan trọng là phải nhận thức được bất kỳ thiên vị nào có thể có trong bài viết bạn đang đọc.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Bản tin SEO Marketing update cuối tháng 10/2023