Podcast – Tại sao cần nghiên cứu thị trường quốc tế trước khi làm Marketing?

Nghe SEO Mentor Podcast Mỗi ngày
Podcast – Tại sao cần nghiên cứu thị trường quốc tế trước khi làm Marketing?

Nghiên cứu thị trường quốc tế là quá trình thu thập, phân tích và đánh giá thông tin về thị trường mục tiêu ở nước ngoài. Nghiên cứu thị trường quốc tế là một bước quan trọng trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động marketing nào ở thị trường nước ngoài.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Hành vi của người dùng là gì?