Podcast – Tại sao cần phân tích tệp dữ liệu khách hàng trước khi làm SEO Website?

Nghe SEO Mentor Podcast Mỗi ngày
Podcast – Tại sao cần phân tích tệp dữ liệu khách hàng trước khi làm SEO Website?

Có nhiều lý do khiến bạn cần phân tích tệp dữ liệu khách hàng trước khi làm SEO Website. Bằng cách phân tích tệp dữ liệu khách hàng, bạn có thể hiểu nhu cầu và mong muốn của họ là gì. Điều này sẽ giúp bạn tạo ra nội dung và chiến lược SEO phù hợp với nhu cầu của họ.Bạn có thể thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, bao gồm trang web của bạn, các nền tảng truyền thông xã hội, khảo sát và các nguồn khác.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Có nên sử dụng AI vào việc làm SEO Marketing?