Podcast – Tại sao cần tối ưu cấu trúc và đường dẫn website thật cẩn thận?

Nghe SEO Mentor Podcast Mỗi ngày
https://open.spotify.com/episode/6n03vXjBrj6zt1fXyVtfDw?si=VqANAhS7QoScf0epf7AZNQ
Podcast – Tại sao cần tối ưu cấu trúc và đường dẫn website thật cẩn thận?

Cấu trúc và đường dẫn của website là hai yếu tố quan trọng trong SEO on-page. Chúng ảnh hưởng đến cách Google lập chỉ mục và xếp hạng website của bạn. Cấu trúc website là cách các trang và nội dung được sắp xếp trên website của bạn. Một cấu trúc website rõ ràng và dễ điều hướng sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin họ đang tìm kiếm. Điều này cũng giúp Google dễ dàng lập chỉ mục và hiểu website của bạn. Đường dẫn là địa chỉ của một trang web trên Internet. Đường dẫn website có thể chứa các từ khóa mà bạn muốn website của mình xếp hạng cao. 

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Tại sao làm SEO là việc tự học và thực hành hàng ngày?