Podcast – Tại sao nhiều bài viết ngắn nhưng Google vẫn ưu tiên cho lên TOP?

SEO Mentor Podcast Viet Nam
Podcast – Tại sao nhiều bài viết ngắn nhưng Google vẫn ưu tiên cho lên TOP?

Google luôn ưu tiên hiển thị những bài viết phù hợp với mục đích tìm kiếm của người dùng. Điều này có nghĩa là bài viết của bạn cần đáp ứng được nhu cầu của người dùng khi họ tìm kiếm thông tin về một chủ đề nào đó.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Tại sao doanh nghiệp nào cũng cần có người quản lý SEO Manager chuyên nghiệp?