Podcast – Tại sao vẫn tồn tại tình trạng đạo nhái các website?

Nghe SEO Mentor Podcast Mỗi ngày
Podcast – Tại sao vẫn tồn tại tình trạng đạo nhái các website?

Một số người tạo ra các website đạo nhái để kiếm lợi nhuận. Họ có thể sử dụng các website đạo nhái để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, hoặc để thu thập tiền từ quảng cáo. Ví dụ như việc SEO Mentor Việt Nam bị các cá nhân giả mạo để họ có thể bán các dịch vụ tư vấn SEO giá ở trên trời chẳng hạn. 

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Vì sao doanh nghiệp nên hướng tới cách SEO bền vững - White hat SEO?