Podcast – Tại sao yếu tố Authority cực kỳ quan trọng trong SEO?

SEO Mentor Radio Podcast Việt Nam
Podcast – Tại sao yếu tố Authority cực kỳ quan trọng trong SEO?

Authority (Thẩm quyền) là một yếu tố xếp hạng quan trọng trong SEO, thể hiện mức độ tin cậy và uy tín của một trang web trong lĩnh vực cụ thể. Google và các công cụ tìm kiếm khác đánh giá cao các trang web có Authority cao vì họ tin rằng những trang web này cung cấp thông tin chất lượng cao và có giá trị cho người dùng.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Chatbot có quan trọng với Website hay không?