Podcast – Vì sao không nên dùng tool tạo chỉ số ảo khi làm Marketing?

Nghe SEO Mentor Podcast Mỗi ngày
Podcast – Vì sao không nên dùng tool tạo chỉ số ảo khi làm Marketing?

Tool tạo chỉ số ảo là những công cụ giúp doanh nghiệp tạo ra các chỉ số ảo, không phản ánh đúng thực tế. Những chỉ số này thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch Marketing.
Các chỉ số ảo có thể khiến các nhà quản lý hiểu sai về hiệu quả của các chiến dịch Marketing. Điều này có thể dẫn đến việc doanh nghiệp không thể tối ưu hóa hiệu quả của các chiến dịch.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Chương trình SEO Mentoring từ SEO Mentor Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp những gì?