Podcast – Website bị mất index thì nguyên nhân là gì?

SEO Mentor Podcast Viet Nam
Podcast – Website bị mất index thì nguyên nhân là gì?

Nội dung trùng lặp có thể khiến Google đánh giá website của bạn là chất lượng thấp và không index website. Nội dung mỏng là những trang có rất ít nội dung. Google thường không index những trang có nội dung mỏng. Nội dung chất lượng thấp là những nội dung không hữu ích cho người dùng. Google thường không index những trang có nội dung chất lượng thấp

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Tại sao yếu tố Authority cực kỳ quan trọng trong SEO?