Podcast – Vì sao cần tối ưu hình ảnh khi làm SEO Website?

Nghe SEO Mentor Podcast Mỗi ngày
Podcast – Vì sao cần tối ưu hình ảnh khi làm SEO Website?

SEO ảnh (hay còn gọi là tối ưu hóa hình ảnh) là quá trình tối ưu hóa các hình ảnh trên website của bạn để đạt được kết quả tìm kiếm tốt hơn trên các công cụ tìm kiếm như Google. Khi tối ưu hóa hình ảnh, bạn cần chú ý đến các yếu tố như tên tệp, kích thước, định dạng, mô tả và thẻ alt của hình ảnh.

Tên tệp nên được đặt sao cho có liên quan đến nội dung của hình ảnh và chứa từ khóa liên quan đến bài viết của bạn. Kích thước của hình ảnh cần phù hợp với không gian hiển thị của website và không quá lớn để làm chậm tốc độ tải trang. Định dạng hình ảnh phải tương thích với trình duyệt và thiết bị, và có thể được nén để giảm kích thước tệp. Mô tả hình ảnh nên chứa từ khóa phù hợp và giúp cho công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của hình ảnh. Thẻ alt cho phép bạn cung cấp một mô tả văn bản cho hình ảnh, giúp cho người dùng với khó khăn về thị giác hoặc công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của hình ảnh.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi