Hướng dẫn phân tích từ khóa bằng cách sử dụng Google Keyword Planner

Hướng dẫn phân tích từ khóa bằng cách sử dụng Google Keyword Planner

Cách sử dụng Google Keyword Planner để phân tích từ khóa

1. Truy cập Google Keyword Planner:

 • Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 • Chọn Công cụ > Lập kế hoạch từ khóa.

2. Chọn công cụ:

 • Bạn có thể chọn giữa hai công cụ: Khám phá từ khóa mới hoặc Nhận thông tin dự đoán và lượng tìm kiếm.

3. Khám phá từ khóa mới:

 • Nhập một hoặc nhiều từ khóa liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Chọn vị trí và ngôn ngữ mục tiêu.
 • Chọn loại từ khóa (ví dụ: từ khóa chung, từ khóa theo chủ đề).
 • Nhấp vào Lấy đề xuất.

4. Nhận thông tin dự đoán và lượng tìm kiếm:

 1. Nhập danh sách các từ khóa mà bạn muốn phân tích.
 2. Chọn vị trí và ngôn ngữ mục tiêu.
 3. Nhấp vào Lấy dự đoán.

5. Phân tích kết quả:

 • Xem xét các thông tin sau cho mỗi từ khóa:
  • Lượng tìm kiếm: Số lần tìm kiếm trung bình cho một từ khóa trong một tháng nhất định.
  • Độ cạnh tranh: Mức độ cạnh tranh để xếp hạng cao cho một từ khóa nhất định.
  • Giá thầu đề xuất: Mức giá trung bình mà người dùng phải trả cho mỗi lần nhấp chuột (CPC) cho một từ khóa nhất định.
  • Mức độ liên quan: Mức độ liên quan của một từ khóa với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Chọn các từ khóa có lượng tìm kiếm cao, mức độ cạnh tranh thấp và mức độ liên quan cao.
Xem thêm bài viết  Hướng dẫn setup cơ bản về Group trên Facebook

Video:

Việc phân tích từ khóa SEO mang lại lợi ích gì?
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi