Hướng dẫn setup cơ bản về Group trên Facebook

Hướng dẫn setup cơ bản về Group trên Facebook

Tổng hợp các bước xây dựng Group Facebook cơ bản

1. Tạo Group:

 • Trên điện thoại:
  • Mở ứng dụng Facebook, chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang, sau đó chọn “Nhóm”.
  • Chọn “Tạo”.
  • Đặt tên, ảnh bìa, thiết lập quyền riêng tư (Công khai, Kín hoặc Bí mật) cho nhóm.
  • Chọn “Tạo” để hoàn tất.
 • Trên máy tính:
  • Truy cập Facebook
  • Chọn “Tạo nhóm mới”.
  • Đặt tên, thiết lập quyền riêng tư, ảnh bìa cho nhóm.
  • Chọn “Tạo” để hoàn tất.

2. Cài đặt nâng cao:

 • Quyền thành viên:
  • Chọn ai có thể xem và tham gia nhóm.
  • Xác nhận yêu cầu tham gia.
  • Cho phép thành viên tự thêm người khác.
 • Bài viết:
  • Cho phép ai đăng bài (quản trị viên, thành viên hoặc tất cả mọi người).
  • Duyệt bài viết trước khi đăng.
  • Cho phép thảo luận.
 • Quyền hạn:
  • Gán vai trò quản trị viên cho thành viên.
  • Xóa thành viên khỏi nhóm.
  • Chặn thành viên.
 • Thông báo:
  • Chọn loại thông báo bạn muốn nhận (tất cả hoạt động, bài viết mới, v.v.).
  • Tắt thông báo cho từng thành viên.

3. Mẹo xây dựng Group Facebook

 • Sử dụng tên nhóm mô tả và dễ nhớ.
 • Chọn ảnh bìa phù hợp với chủ đề nhóm.
 • Viết mô tả nhóm rõ ràng và súc tích.
 • Mời bạn bè và những người có liên quan tham gia nhóm.
 • Đăng bài viết thường xuyên để thu hút thảo luận.
 • Tạo các quy tắc nhóm để duy trì trật tự.
 • Sử dụng các tính năng khác như khảo sát, sự kiện, v.v. để tăng tương tác.
Xem thêm bài viết  Hướng dẫn cách trỏ domain website Blogspot (Blogger)

Video:

Những điều cần chú ý khi xây dựng kênh Fanpage Facebook là gì?
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi