Khảo sát về lý do nào để bạn thay đổi công việc mới?

Khảo sát về lý do nào để bạn thay đổi công việc mới?

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là theo bạn lí do nào để bạn có thể từ bỏ công việc hiện tại và chuyển qua công việc khác mới hơn?

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


Dưới đây là một số lý do phổ biến nhất mà có thể bạn cần biết:

1. Tìm kiếm cơ hội mới để phát triển: Nếu bạn cảm thấy công việc hiện tại của mình không còn mang lại cơ hội để bạn phát triển, học hỏi và thăng tiến, thì đã đến lúc bạn nên cân nhắc chuyển sang một công việc mới. Một công việc mới có thể mang lại cho bạn cơ hội để học hỏi các kỹ năng mới, thử thách bản thân và phát triển sự nghiệp của bạn.

2. Tìm kiếm thử thách mới trong công việc: Nếu bạn cảm thấy công việc hiện tại của mình quá nhàm chán và không có thử thách, thì bạn có thể cân nhắc chuyển sang một công việc mới có tính thách thức cao hơn. Một công việc mới có thể giúp bạn phát triển các kỹ năng mới và thúc đẩy bản thân tiến lên phía trước.

3. Công việc hiện tại không còn phù hợp với bạn: Nếu bạn cảm thấy công việc hiện tại của mình không còn phù hợp với sở thích, giá trị hoặc mục tiêu của bạn, thì bạn có thể cân nhắc chuyển sang một công việc mới phù hợp hơn với bản thân. Một công việc mới có thể giúp bạn tìm thấy sự hài lòng và hạnh phúc trong công việc của mình.

Xem thêm bài viết  Khảo sát việc bạn có đang tạo ra Đại dương xanh trong việc cạnh tranh trên thị trường

4. Định hướng của công ty không còn phù hợp với mục tiêu của bạn: Nếu bạn cảm thấy định hướng của công ty hiện tại không còn phù hợp với mục tiêu của bạn, thì bạn có thể cân nhắc chuyển sang một công việc mới tại một công ty có định hướng phù hợp hơn. Một công việc mới có thể giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình.

5. Mức lương ở công ty cũ không phù hợp với những giá trị bạn tạo ra: Nếu bạn cảm thấy mức lương ở công ty cũ không phù hợp với những giá trị bạn tạo ra, thì bạn có thể cân nhắc chuyển sang một công việc mới với mức lương cao hơn. Một công việc mới với mức lương cao hơn có thể giúp bạn cải thiện cuộc sống của mình.

Video:

Áp lực mang tới điều gì cho công việc?
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi