Khảo sát về việc tìm kiếm nguồn thông tin hàng ngày có tính xác thực

Khảo sát về việc tìm kiếm nguồn thông tin hàng ngày có tính xác thực

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là các bạn đang tìm kiếm nguồn thông tin hàng ngày và xem các tin tức tại những nền tảng nào?

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


Thông tin xác thực là thông tin có thể được chứng minh là đúng, chính xác và đáng tin cậy. Nó dựa trên thực tế và có thể được xác minh bằng các nguồn khác nhau. Thông tin xác thực là điều cần thiết cho việc ra quyết định sáng suốt và đưa ra các nhận thức đúng đắn.

Có một số cách để xác định tính xác thực của thông tin. Cách tốt nhất là xem xét nguồn tin. Các nguồn tin đáng tin cậy thường là các tổ chức uy tín, chẳng hạn như các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các trường đại học. Một cách khác để xác định tính xác thực của thông tin là xem xét các bằng chứng. Thông tin xác thực thường được hỗ trợ bởi các bằng chứng, chẳng hạn như dữ liệu, thống kê và nghiên cứu. Cuối cùng, bạn cũng có thể xác minh tính xác thực của thông tin bằng cách sử dụng các công cụ đánh giá thông tin. Những công cụ này có thể giúp bạn xác định các nguồn tin đáng tin cậy và phân biệt giữa thông tin chính xác và thông tin sai lệch.

Xem thêm bài viết  Khảo sát việc tuyển dụng đúng người cho doanh nghiệp

*** Một số mẹo để tìm kiếm thông tin xác thực:
Kiểm tra xem nguồn tin là đáng tin cậy hay không.
Xác minh các tuyên bố bằng các nguồn khác.
Cẩn thận với thông tin từ các nguồn không đáng tin cậy, chẳng hạn như trang web tin tức giả mạo và phương tiện truyền thông xã hội.
Sử dụng các công cụ đánh giá thông tin để xác minh tính xác thực của thông tin.

*** Các cách kiểm tra website có thực sự an toàn trên Internet hay không như sau:
1. Kiểm tra bằng Trạng thái trang web Duyệt web an toàn của Google tại: https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search
2. Kiểm tra virus website bằng Virus total: https://www.virustotal.com/
3. Kiểm tra độ tin cậy trang web tại Chống Lừa Đảo tại: https://chongluadao.vn/web-safety-check

Video:

Tại sao cần kiểm chứng các thông tin mà bạn đọc trên Internet?
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi