Khảo sát về động lực làm việc mỗi ngày của bạn là gì?

Khảo sát về động lực làm việc mỗi ngày của bạn là gì?

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là theo các bạn đâu là cách giúp tăng động lực khi làm việc mỗi ngày, tránh việc chán nản khi kết quả không như mong muốn?

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


Động lực là trạng thái nội tại của con người, thúc đẩy và hướng dẫn hành vi của con người hướng tới một mục tiêu nhất định. Động lực có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhu cầu, mong muốn, mục tiêu, niềm tin, giá trị và niềm đam mê.

=> Có thể phân loại động lực thành hai loại chính như sau:
1. Động lực bên trong 
Động lực này xuất phát từ bên trong con người, không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Ví dụ: động lực học tập để nâng cao kiến thức, động lực làm việc để đạt được mục tiêu nghề nghiệp, động lực rèn luyện sức khỏe để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

2. Động lực bên ngoài
Động lực này xuất phát từ bên ngoài con người, có thể là sự khen ngợi, phần thưởng, hoặc sự trừng phạt. Ví dụ: động lực học tập để thi đỗ, động lực làm việc để được tăng lương, động lực rèn luyện sức khỏe để có thân hình đẹp.

Video:

Công việc của người làm SEO hàng ngày là gì?
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi