Khảo sát về việc sử dụng Deadline hay KPI thì hiệu quả hơn?

Khảo sát về việc Deadline hay KPI thì hiệu quả hơn?

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là bạn đang sử dụng Deadline hay KPI để đảm bảo hiệu quả công việc cho doanh nghiệp? Các bạn hãy cùng tham khảo nhé!

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


Cả deadline và KPI đều là những công cụ quan trọng để quản lý hiệu suất, nhưng chúng có những ưu và nhược điểm khác nhau.

Deadline là một ngày hoặc thời gian cụ thể mà một nhiệm vụ hoặc dự án phải được hoàn thành. Deadlines thường được sử dụng để tạo ra sự cấp bách và thúc đẩy mọi người hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Tuy nhiên, deadlines có thể gây căng thẳng và áp lực cho nhân viên, đặc biệt là khi chúng quá chặt chẽ hoặc không thực tế.

KPI là một chỉ số đo lường hiệu suất của một tổ chức hoặc cá nhân. KPI thường được sử dụng để theo dõi tiến độ và hiệu suất trong dài hạn. KPI có thể giúp các nhà quản lý xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn. Tuy nhiên, KPI có thể khó thiết lập và đo lường, và chúng có thể không phù hợp với tất cả các loại công việc.

Deadline hay KPI hiệu quả hơn? Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của tổ chức hoặc cá nhân vì vậy doanh nghiệp nên tùy cơ ứng biến nhé.

Xem thêm bài viết  Khảo sát việc sử dụng ChatGPT vào công việc hàng ngày

Nếu bạn cần một công cụ để tạo ra sự cấp bách và thúc đẩy mọi người hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thì deadline là một lựa chọn tốt. Nếu bạn cần một công cụ để theo dõi tiến độ và hiệu suất trong dài hạn, thì KPI là một lựa chọn tốt hơn.

Trong nhiều trường hợp, việc sử dụng cả deadline và KPI là cách tốt nhất để quản lý hiệu suất. Deadline có thể giúp đảm bảo rằng các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn, trong khi KPI có thể giúp theo dõi tiến độ và hiệu suất trong dài hạn.

Video:

Công việc của nhân viên SEO Marketing hàng ngày làm gì?
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi