Khảo sát về việc làm cách nào để xử lý Deadline cho kịp thời hạn?

Khảo sát về việc làm cách nào để xử lý  Deadline cho kịp thời hạn?

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là theo bạn để xử lý deadline hiệu quả và nhanh chóng thì cần làm điều gì là quan trọng đầu tiên?

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


Deadline là một từ tiếng Anh có nghĩa là “hạn chót”. Trong công việc và cuộc sống, deadline được sử dụng để chỉ thời hạn cuối cùng để hoàn thành một công việc nào đó.

Deadline là một yếu tố quan trọng trong quản lý thời gian và hiệu quả công việc. Khi có deadline, chúng ta sẽ có động lực để hoàn thành công việc đúng thời hạn. Deadline cũng giúp chúng ta tránh việc trì hoãn công việc và đảm bảo rằng công việc được hoàn thành một cách chất lượng.

Có hai loại deadline chính:

Deadline cứng: Đây là deadline bắt buộc phải hoàn thành đúng thời hạn. Nếu không hoàn thành deadline cứng, chúng ta có thể bị phạt hoặc gặp phải những hậu quả khác.

Deadline mềm: Đây là deadline không bắt buộc phải hoàn thành đúng thời hạn. Tuy nhiên, chúng ta nên cố gắng hoàn thành deadline mềm đúng thời hạn để đảm bảo hiệu quả công việc.

Deadline và KPI có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. KPI giúp xác định mục tiêu công việc, từ đó xác định được thời hạn hoàn thành công việc (deadline).

Ví dụ, nếu KPI của một nhân viên là tăng doanh số bán hàng 30% trong quý, thì deadline để hoàn thành KPI này sẽ là cuối quý.

Xem thêm bài viết  Khảo sát về việc sử dụng Marketing truyền miệng (Word-of-mouth Marketing)

Deadline và KPI đều có tác động tích cực đến hiệu quả công việc. Deadline giúp chúng ta hoàn thành công việc đúng thời hạn, còn KPI giúp chúng ta đo lường hiệu quả đạt được.

Khi được kết hợp với nhau, deadline và KPI sẽ giúp chúng ta:

Hoàn thành công việc một cách hiệu quả và đúng thời hạn.
Tập trung vào những mục tiêu quan trọng.
Tạo động lực làm việc và tránh việc trì hoãn công việc.
Đánh giá hiệu quả công việc một cách chính xác.

Video:

Deadline là gì?
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi