Khảo sát cách để đội ngũ doanh nghiệp phát triển kỹ năng tốt hơn

Khảo sát cách để đội ngũ doanh nghiệp phát triển kỹ năng tốt hơn

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là để đội ngũ doanh nghiệp phát triển kỹ năng tốt hơn, theo bạn thì doanh nghiệp cần làm điều gì?

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


Doanh nghiệp cũng có thể áp dụng các cách khác như sau để giúp đội ngũ phát triển kỹ năng, chẳng hạn như:
Cung cấp đủ các công cụ và tạo ra các cuộc họp chung để dễ dàng trao đổi kinh nghiệm, cũng như tạo cơ hội học hỏi tốt hơn.
Khuyến khích nhân viên tham gia các hội nghị, triển lãm, hoặc các sự kiện chuyên môn.
Tạo cơ hội cho nhân viên được làm việc với các dự án mới và thách thức.
Khen thưởng và ghi nhận những nỗ lực học tập và phát triển của nhân viên.

Việc phát triển kỹ năng của đội ngũ là một quá trình liên tục diễn ra mỗi ngày. Doanh nghiệp cần có kế hoạch và chiến lược cụ thể để triển khai các hoạt động phát triển kỹ năng.

Video:

Các kỹ năng người làm SEO cần phải có để phát triển tốt hơn
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi