Google giảm khả năng hiển thị của kết quả nhiều định dạng HowTo và FAQ trong tìm kiếm

Google giảm khả năng hiển thị của kết quả nhiều định dạng HowTo và FAQ trong tìm kiếm

Để cung cấp trải nghiệm tìm kiếm rõ ràng và nhất quán hơn, Google sẽ thay đổi cách hiển thị một số loại kết quả nhiều định dạng trong kết quả tìm kiếm của Google. Cụ thể, Google đang giảm khả năng hiển thị của các kết quả nhiều định dạng về Câu hỏi thường gặp và giới hạn các kết quả nhiều định dạng về Hướng dẫn đối với các thiết bị máy tính để bàn. Thay đổi này sẽ hoàn tất triển khai trên toàn cầu trong tuần tới.

Đối với chủ sở hữu trang web, những thay đổi này chủ yếu ảnh hưởng đến việc sử dụng dữ liệu có cấu trúc Câu hỏi thường gặp và Hướng dẫn .

Về sau, kết quả nhiều định dạng về Câu hỏi thường gặp (từ FAQPage – dữ liệu có cấu trúc) sẽ chỉ được hiển thị cho các trang web y tế và chính phủ nổi tiếng, có thẩm quyền. Đối với tất cả các trang web khác, kết quả nhiều định dạng này sẽ không còn được hiển thị thường xuyên nữa. Các trang web có thể tự động được xem xét để xử lý này tùy thuộc vào tính đủ điều kiện của họ.

Mặc dù bạn có thể xóa dữ liệu có cấu trúc này khỏi trang web của mình nhưng không cần phải chủ động xóa dữ liệu đó. Dữ liệu có cấu trúc không được sử dụng không gây ra sự cố cho Tìm kiếm nhưng cũng không có tác dụng có thể nhìn thấy trong Google Tìm kiếm.

Xem thêm bài viết  Threads của Meta đã được triển khai phiên bản website

Kết quả nhiều định dạng về Hướng dẫn thực hiện (từ HowTo – dữ liệu có cấu trúc) sẽ chỉ hiển thị cho người dùng máy tính để bàn và không hiển thị cho người dùng trên thiết bị di động. Lưu ý rằng với tính năng lập chỉ mục trên thiết bị di động, Google lập chỉ mục phiên bản trên thiết bị di động của trang web làm cơ sở để lập chỉ mục: để có các kết quả nhiều định dạng về Hướng dẫn thực hiện được hiển thị trên máy tính để bàn, phiên bản trên thiết bị di động của trang web của bạn phải bao gồm đánh dấu thích hợp.

=> Xem chi tiết update mới này tại: https://developers.google.com/search/blog/2023/08/howto-faq-changes

Nguồn bài viết và ảnh: Google Developers

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi