Bản cập nhật mới nhất của Bard đã có thể sử dụng tại Việt Nam

Bản cập nhật mới nhất của Bard đã có thể sử dụng tại Việt Nam

Bắt đầu từ hôm nay, bạn có thể cộng tác với Bard bằng hơn 40 ngôn ngữ , bao gồm tiếng Việt Nam, Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Hindi và tiếng Tây Ban Nha. Giờ đây, bạn cũng có thể truy cập Bard ở nhiều nơi hơn , bao gồm cả Brazil và khắp châu Âu. Là một phần trong cách tiếp cận táo bạo và có trách nhiệm của Google đối với AI, Google đã chủ động hợp tác với các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý quyền riêng tư về việc mở rộng này. Và khi Google đưa Bard đến nhiều khu vực và ngôn ngữ hơn theo thời gian, Google sẽ tiếp tục sử dụng Nguyên tắc AI của mình làm hướng dẫn, kết hợp phản hồi của người dùng và thực hiện các bước để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu của mọi người.

=> Sử dụng Bard của Google tại: https://bard.google.com/ (đăng nhập tài khoản Google là có thể sử dụng)

=> Xem thêm về update này tại: https://blog.google/products/bard/google-bard-new-features-update-july-2023/

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi