Youtube update tính năng bật kiếm tiền 2023 – Dễ dàng hơn – Dễ kiếm tiền hơn

Youtube update tính năng bật kiếm tiền 2023 - Dễ dàng hơn - Dễ kiếm tiền hơn
Youtube update tính năng bật kiếm tiền 2023 – Dễ dàng hơn – Dễ kiếm tiền hơn

Năm 2022, Youtube có thông báo về việc phát triển Chương trình Đối tác YouTube (YPP) để tiếp tục xây dựng một nền tảng YouTube đền đáp xứng đáng cho nhà sáng tạo. Kể từ giữa tháng 6 năm 2023, Youtube sẽ mở rộng Chương trình Đối tác YouTube để nhiều nhà sáng tạo sớm có quyền sử dụng các tính năng tài trợ của người hâm mộ và một số tính năng Mua sắm.

Nếu bạn muốn được thông báo khi đủ điều kiện, hãy chọn Nhận thông báo trong phần Kiếm tiền của YouTube Studio. Sau khi triển khai YPP mở rộng, YouTube sẽ gửi email cho bạn sau khi bạn đạt các ngưỡng đủ điều kiện nêu trên.

=> Xem thêm chi tiết về update tại: https://support.google.com/youtube/answer/13429240

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Google Search Console bổ sung báo cáo robots.txt