Google update bản cập nhật cốt lõi tháng 3 năm 2024 và chính sách spam

Google update bản cập nhật cốt lõi tháng 3 năm 2024 và chính sách spam

Google đã công bố bản cập nhật cốt lõi tháng 3 năm 2024. Điều này được thiết kế để cải thiện chất lượng Tìm kiếm bằng cách hiển thị ít nội dung có vẻ như được tạo ra để thu hút nhấp chuột và hiển thị nhiều nội dung hơn mà mọi người thấy hữu ích. Google cũng chia sẻ rằng Google có các chính sách spam mới để xử lý tốt hơn các phương pháp có thể tác động tiêu cực đến kết quả tìm kiếm của Google.

Bản cập nhật cốt lõi tháng 3 năm 2024 của Google

Bản cập nhật lõi tháng 3 năm 2024 là bản cập nhật phức tạp hơn các bản cập nhật lõi thông thường của Google, liên quan đến những thay đổi đối với nhiều hệ thống lõi. Nó cũng đánh dấu sự phát triển trong cách chúng ta xác định tính hữu ích của nội dung.

Cũng giống như việc Google sử dụng nhiều hệ thống để xác định thông tin đáng tin cậy ,Google đã nâng cao hệ thống xếp hạng cốt lõi của mình để hiển thị kết quả hữu ích hơn bằng cách sử dụng nhiều tín hiệu và phương pháp tiếp cận đổi mới. Không còn một tín hiệu hoặc hệ thống nào được sử dụng để thực hiện việc này nữa và chúng tôi cũng đã thêm trang Câu hỏi thường gặp mới để giúp giải thích thay đổi này.

Vì đây là một bản cập nhật phức tạp nên quá trình triển khai có thể mất tới một tháng. Có khả năng sẽ có nhiều biến động về thứ hạng so với bản cập nhật cốt lõi thông thường, vì các hệ thống khác nhau được cập nhật đầy đủ và củng cố lẫn nhau. Google sẽ đăng lên Trang tổng quan trạng thái tìm kiếm của Google khi quá trình cập nhật hoàn tất.

Xem thêm bài viết  YouTube tung ra nguồn cấp dữ liệu 'Dành cho bạn' cho các kênh của người sáng tạo video

Không có gì mới hoặc đặc biệt mà người sáng tạo cần làm cho bản cập nhật này miễn là họ tạo ra nội dung thỏa mãn dành cho mọi người. Đối với những trang có thể không được xếp hạng tốt, Google đặc biệt khuyến khích đọc trang trợ giúp về nội dung hữu ích, đáng tin cậy và đặt ưu tiên con người lên hàng đầu của Google.

Chính sách thư rác mới của Google

Chính sách spam của chúng tôi được thiết kế để giải quyết các thực tiễn có thể tác động tiêu cực đến chất lượng kết quả tìm kiếm của Google. Hôm nay, chúng tôi xin công bố ba chính sách spam mới chống lại các hành vi xấu mà chúng tôi thấy ngày càng phổ biến: lạm dụng tên miền đã hết hạn, lạm dụng nội dung trên quy mô lớn và lạm dụng danh tiếng của trang web.

Lạm dụng tên miền đã hết hạn

Lạm dụng miền hết hạn là khi một tên miền hết hạn được mua và sử dụng lại chủ yếu nhằm thao túng thứ hạng Tìm kiếm bằng cách lưu trữ nội dung mang lại ít hoặc không có giá trị cho người dùng. Ví dụ: ai đó có thể mua miền trước đây được sử dụng bởi một trang web y tế và sử dụng lại miền đó để lưu trữ nội dung chất lượng thấp liên quan đến sòng bạc với hy vọng thành công trong Tìm kiếm dựa trên danh tiếng của miền từ quyền sở hữu trước đó.

Lạm dụng tên miền hết hạn không phải là điều mọi người vô tình làm. Đó là cách làm được áp dụng bởi những người hy vọng xếp hạng tốt trong Tìm kiếm với nội dung có giá trị thấp bằng cách sử dụng danh tiếng trong quá khứ của tên miền. Những tên miền này thường không dành cho khách truy cập tìm thấy chúng theo bất kỳ cách nào khác ngoài thông qua các công cụ tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng tên miền cũ cho một trang web mới, nguyên bản được thiết kế để phục vụ mọi người trước tiên.

Xem thêm bài viết  (Google Update) - Liệt kê các khóa học của bạn với dữ liệu có cấu trúc thông tin khóa học mới

Lạm dụng nội dung theo quy mô

Lạm dụng nội dung trên quy mô lớn là khi nhiều trang được tạo ra với mục đích chính là thao túng thứ hạng Tìm kiếm và không giúp ích gì cho người dùng. Hành vi lạm dụng này thường tập trung vào việc tạo ra một lượng lớn nội dung không nguyên gốc, mang lại ít hoặc không có giá trị cho người dùng, bất kể nội dung đó được tạo ra như thế nào.

Lạm dụng tool AI Spam

Lạm dụng danh tiếng trang web

Lạm dụng danh tiếng của trang web là khi các trang của bên thứ ba được xuất bản mà có rất ít hoặc không có sự giám sát hay tham gia của bên thứ nhất, trong đó mục đích là thao túng thứ hạng trên Tìm kiếm bằng cách lợi dụng các tín hiệu xếp hạng của trang web của bên thứ nhất. Các trang của bên thứ ba như vậy bao gồm các trang được tài trợ, quảng cáo, đối tác hoặc các trang của bên thứ ba khác thường độc lập với mục đích chính của trang web lưu trữ hoặc được tạo ra mà không có sự giám sát chặt chẽ hay sự tham gia của trang web lưu trữ và cung cấp rất ít hoặc không có giá trị cho người dùng.

Lạm dụng domain
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi