Google Search Console bổ sung báo cáo robots.txt

Google Search Console bổ sung báo cáo robots.txt

Google đã phát hành một báo cáo robots.txt mới trong Google Search Console. Google cũng cung cấp thông tin liên quan về robots.txt trong báo cáo lập chỉ mục Trang trong Search Console.

Google Search Console bổ sung báo cáo robots.txt

Báo cáo robots.txt mới của Google hiển thị cung cấp cho bạn một số thông tin mà Google có trên tệp robots.txt của bạn, bao gồm:

Google tìm thấy những tệp robots.txt nào cho 20 máy chủ lưu trữ hàng đầu trên trang web của bạn

Lần cuối cùng Google thu thập dữ liệu các tệp đó

Cộng với bất kỳ cảnh báo hoặc lỗi gặp phải.

=> Xem tài liệu chi tiết tại: https://support.google.com/webmasters/answer/6062598

Nguồn và ảnh: Daniel Waisberg from Google Search Console

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Google tăng cường sức mạnh tìm kiếm với AI tổng quát