Threads của Meta đã được triển khai phiên bản website

Threads của Meta đã được triển khai phiên bản website

Chủ đề của Meta hiện đang được triển khai trên web. Ra mắt vào ngày 5 tháng 7, 30 triệu người đã đăng ký trong 24 giờ đầu tiên – nhưng sau khi sự phấn khích ban đầu trôi qua, ứng dụng phải đối mặt với những thách thức về giữ chân người dùng.

Việc mở rộng sang web có thể nâng cao số lượng người dùng đang hoạt động của Threads và cung cấp giải pháp cho vấn đề giữ chân người dùng. Mặc dù Threads không hiển thị quảng cáo nhưng các thương hiệu sử dụng tùy chọn quảng cáo trả phí của nó có thể đạt được mức tăng trưởng đáng kể về phạm vi tiếp cận và khả năng chuyển đổi cao hơn.

Phiên bản web của Threads tại threads.net, hoạt động theo cách tương tự như ứng dụng và bạn có thể sử dụng tài khoản Instagram để đăng nhập trên phiên bản website bình thường.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi