Khảo sát trước mỗi dự án Marketing lớn thì bạn nên làm điều gì?

Khảo sát trước mỗi dự án Marketing lớn thì bạn nên làm điều gì?

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là theo bạn việc làm nào là việc quan trọng nhất trước khi bạn chuẩn bị chạy dự án Marketing lớn?

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


4 điều cần làm trước mỗi dự án Marketing lớn mà có thể bạn cần biết:

1. Xác định mục tiêu rõ ràng:
Xác định mục tiêu SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) cho dự án.
Ví dụ: Tăng nhận thức thương hiệu lên 20% trong vòng 3 tháng.

2. Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh:
Hiểu rõ thị trường mục tiêu, nhu cầu và hành vi của khách hàng.
Phân tích chiến lược Marketing của các đối thủ cạnh tranh.

3. Lập kế hoạch chi tiết:
Xác định các kênh Marketing phù hợp với mục tiêu và ngân sách.
Lập timeline cho từng hoạt động Marketing.
Xác định KPI (Key Performance Indicator) để đo lường hiệu quả.

4. Chuẩn bị ngân sách:
Dự trù chi phí cho từng hoạt động Marketing.
Phân bổ ngân sách hợp lý để đạt hiệu quả tối ưu.

Video:

Làm sao để Marketing thành công hơn đối thủ?
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi