Khảo sát về định dạng nội dung tốt nhất để làm Marketing vào năm 2024

Khảo sát về định dạng nội dung tốt nhất để làm Marketing vào năm 2024

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là theo bạn Nội dung nào sẽ là định dạng nội dung tốt nhất để làm Marketing vào năm 2024?

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


Dựa trên các xu hướng tiếp thị hiện tại và dự đoán, các định dạng nội dung sau sẽ là định dạng nội dung tốt nhất để làm Marketing vào năm 2024:

Video Marketing: Video vẫn sẽ là định dạng nội dung hiệu quả nhất trong năm 2024. Video là một định dạng nội dung trực quan và hấp dẫn giúp thu hút sự chú ý của khán giả như video ngắn trên Youtube Short, Instagram + Facebook Reel, Tiktok v.v…

Infographic đồ họa thông tin: Infographic là một định dạng nội dung trực quan giúp truyền tải thông tin một cách hiệu quả.

Podcast + Radio: Podcast là một định dạng nội dung âm thanh đang ngày càng trở nên phổ biến.

Social Marketing: Bài đăng trên mạng xã hội là một cách tuyệt vời để kết nối với khán giả của bạn và chia sẻ nội dung của bạn với thế giới.

Video:

Xu hướng SEO Marketing 2024
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi