Khảo sát về xu hướng Marketing mới trong năm 2024 sẽ là gì?

Khảo sát về xu hướng Marketing mới trong năm 2024 sẽ là gì?

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là theo bạn thì xu hướng Marketing mới năm 2024 nổi bật hơn cả sẽ là gì?

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


Tiếp thị cá nhân hóa là việc tạo ra các thông điệp tiếp thị được cá nhân hóa cho từng khách hàng như việc xây dựng hành trình nội dung > tạo content độc đáo > xây dựng các loại nội dung này để tạo ra chuyển đổi. (Ý tưởng => Nội dung content có thể là bài viết hoặc video v.v… => Thử nghiệm => Target khách hàng => Chuyển đổi).

Xu hướng này đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2024 nhờ việc vận dụng AI, trí tuệ nhân tạo để tạo ra các thông điệp mạnh mẽ hơn tới khách hàng.

Để áp dụng xu hướng này, các doanh nghiệp cần thu thập dữ liệu về khách hàng của mình, bao gồm thông tin nhân khẩu học, hành vi mua sắm và sở thích. Sau đó, họ có thể sử dụng dữ liệu này để tạo ra các thông điệp tiếp thị được cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Video:

Xu hướng Marketing 2024
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi