Khảo sát cách tìm ứng viên tiềm năng cho doanh nghiệp

Khảo sát cách tìm ứng viên tiềm năng cho doanh nghiệp

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là theo bạn khi đánh giá ứng viên tiềm năng cho doanh nghiệp, công ty thì yếu tố nào là quan trọng hơn cả?

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


Ứng viên tiềm năng cho công ty là người đáp ứng được các yêu cầu của vị trí công việc mà công ty đang tuyển dụng, đồng thời có khả năng phát triển và đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Để đánh giá ứng viên một cách hiệu quả, nhà tuyển dụng cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể cho từng vị trí tuyển dụng. Bộ tiêu chí này cần phù hợp với yêu cầu của vị trí công việc và văn hóa doanh nghiệp.

Video:

Công việc của Seoer là gì?
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi