Khảo sát về việc dùng Emotional Marketing giúp doanh nghiệp tạo ra chuyển đổi tốt hơn

Khảo sát về việc dùng Emotional Marketing giúp doanh nghiệp tạo ra chuyển đổi tốt hơn

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là theo bạn thì điều gì để có thể tạo ra nội dung Marketing gây chú ý, làm cho khách hàng tương tác nhiều hơn với nội dung của mình?

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


Marketing chạm đến cảm xúc là một cách hiệu quả để thu hút sự chú ý của khách hàng và khiến họ nhớ đến thương hiệu của bạn. Khi khách hàng cảm thấy được kết nối với thương hiệu của bạn ở cấp độ cảm xúc, họ sẽ có nhiều khả năng mua hàng từ bạn hơn.

Marketing cảm xúc là một phương pháp tiếp thị sử dụng cảm xúc của khách hàng để thu hút sự chú ý, tạo ra sự đồng cảm và thúc đẩy hành động. Nó dựa trên ý tưởng rằng các quyết định mua hàng thường được thúc đẩy bởi cảm xúc hơn là logic.

Một số doanh nghiệp sử dụng câu chuyện để kết nối với khách hàng ở cấp độ cá nhân. Những người khác sử dụng hình ảnh hoặc ngôn ngữ giàu cảm xúc để tạo ra phản ứng cảm xúc.

Video:

Làm sao để Marketing thành công hơn đối thủ của bạn?
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi