Podcast – Dịch vụ Mentor tư vấn về Digital Marketing là gì?

Nghe SEO Mentor Podcast Mỗi ngày
Podcast – Dịch vụ Mentor tư vấn về Digital Marketing là gì?

Dịch vụ Mentor tư vấn về Digital Marketing là một hình thức đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ và cố vấn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực Digital Marketing. Mentor là người có kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong lĩnh vực Digital Marketing, họ sẽ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và định hướng cho mentee (người được mentor) để giúp họ phát triển sự nghiệp hoặc doanh nghiệp của mình. 

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Tại sao doanh nghiệp nào cũng cần có người quản lý SEO Manager chuyên nghiệp?