Podcast – Những điều cần lưu ý khi sáng tạo nội dung để bán hàng

SEO Mentor Podcast Việt Nam
Podcast – Những điều cần lưu ý khi sáng tạo nội dung để bán hàng

Bạn cần kêu gọi khách hàng thực hiện hành động sau khi đọc nội dung, ví dụ như truy cập website, mua hàng, đăng ký nhận tin tức, v.v. Đăng ký và theo dõi SEO Mentor Podcast Việt Nam để biết nhiều hơn về tư duy SEO mũ trắng các bạn nhé.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - SEO Website thành công bền vững nhờ kỹ thuật SEO mũ trắng