Các câu lệnh để hỏi ChatGPT dễ dàng hơn

Các câu lệnh để hỏi ChatGPT dễ dàng hơn

1 số câu lệnh hỏi ChatGPT đơn giản

Trong ChatGPT, có một số lệnh điều khiển mà bạn có thể sử dụng để chỉ định nhiệm vụ hoặc kiểm soát cách mô hình phản ứng. Dưới đây là một số lệnh điều khiển phổ biến:

“Tính toán:”

Bằng cách đặt lệnh điều khiển này ở đầu câu hỏi của bạn, bạn yêu cầu ChatGPT thực hiện tính toán. Ví dụ: “Tính toán: 2 + 2”.

“Dịch nhanh:”

Đặt lệnh điều khiển này để yêu cầu ChatGPT dịch một đoạn văn bản từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích. Ví dụ: “Dịch nhanh: Hello, how are you?”.

“Tìm kiếm:”

Bằng cách đặt lệnh điều khiển này, bạn yêu cầu ChatGPT tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc trong nguồn dữ liệu có sẵn. Ví dụ: “Tìm kiếm: Lịch sử của nước Anh”.

“Ngôn ngữ:”

Đặt lệnh điều khiển này để yêu cầu ChatGPT sử dụng ngôn ngữ hoặc lối diễn đạt cụ thể. Ví dụ: “Ngôn ngữ: Tiếng Anh”.

“Max tokens:”

Bằng cách sử dụng lệnh điều khiển này, bạn giới hạn số lượng từ trong câu trả lời của ChatGPT. Ví dụ: “Max tokens: 50”.

“Tiếp theo:”

Lệnh điều khiển này được sử dụng để viết tiếp câu trả lời mà chatGPT đang thực hiện. Ví dụ: khi chatGPT đang viết mà ngừng vì hết từ thì bạn có thể dùng lệnh này.

Xem thêm bài viết  Tổng hợp tất cả các thuật ngữ trong SEO mà bạn cần biết

“Đặt lại:”

Khi sử dụng lệnh điều khiển này, bạn yêu cầu ChatGPT bắt đầu lại từ đầu và xem câu trả lời tiếp theo như một yêu cầu hoàn toàn mới.

Thử nghiệm sử dụng chatbot chatGPT

Hỏi chatGPT trực tiếp như thế nào?

Để hỏi một câu hỏi, bạn không cần sử dụng lệnh điều khiển cụ thể. Bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp trong văn bản của mình. Dưới đây là một số ví dụ về cách đặt câu hỏi trong ChatGPT:

“Bạn có thể giúp tôi giải thích về SEO không?”
“Tôi cần hướng dẫn về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, bạn có thể gợi ý những chiến lược nào?”
“Làm thế nào để tăng thứ hạng trang web của tôi trên Google?”
“Có những yếu tố nào tôi nên xem xét khi tối ưu hóa nội dung trên trang web?”
“Bạn có kỹ thuật nào để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi trên trang web không?”


Hãy liên hệ ngay SEO Mentor Việt Nam để được tư vấn về plan cũng như các cách triển khai để giúp doanh nghiệp của bạn có chỗ đứng trên công cụ tìm kiếm Google nhé.

– Fanpage: SEO Mentor Việt Nam
– Instagram: SEO Mentor Việt Nam on Instagram
– Tiktok: SEO Mentor Việt Nam on Tiktok
– Youtube: SEO Mentor Việt Nam Youtube Channel
– Podcast: SEO Mentor Podcast Việt Nam

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi