Podcast – Tại sao không nên xào lại – spin content trong SEO?

Nghe SEO Mentor Podcast Mỗi ngày
Podcast – Tại sao không nên xào lại – spin content trong SEO?

Các công cụ tìm kiếm ngày càng trở nên tinh vi hơn trong việc phát hiện nội dung trùng lặp. Nếu nội dung của bạn bị phát hiện là trùng lặp, website của bạn có thể bị đánh giá thấp và xếp hạng thấp hơn trên kết quả tìm kiếm.

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi
Xem thêm bài viết  Podcast - Vì sao SEO lên Top rồi nhưng không ra chuyển đổi, không có đơn hàng?