(Google Update) – Liệt kê các khóa học của bạn với dữ liệu có cấu trúc thông tin khóa học mới

(Google Update) - Liệt kê các khóa học của bạn với dữ liệu có cấu trúc thông tin khóa học mới

Khi mọi người tiếp tục tìm kiếm các khóa học trên Google, mong muốn có thêm thông tin chi tiết về khóa học ngày càng tăng. Hôm nay, Google sẽ công bố một nhóm đề xuất mới nhằm cung cấp dữ liệu có cấu trúc khóa học cho Google. Giờ đây, các nhà xuất bản có cơ hội hiển thị thông tin bổ sung về khóa học trên Google Tìm kiếm bằng cách cung cấp thông tin chi tiết như giá cả, trình độ học vấn, xếp hạng và thời lượng bằng dữ liệu có cấu trúc. Dữ liệu này có thể xuất hiện trong kết quả nhiều định dạng về thông tin khóa học. Đây là một tính năng băng chuyền mới trong Google Tìm kiếm giúp người học khám phá và so sánh các khóa học phù hợp với nhu cầu riêng của họ.

=> Xem chi tiết về update này tại: https://developers.google.com/search/blog/2023/11/new-course-info-markup

=> Xem hướng dẫn về Dữ liệu có cấu trúc thông tin khóa học tại: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/course-info#guidelines

Nguồn bài viết và ảnh: Google

SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi