Khảo sát việc bạn có đang tạo ra Đại dương xanh trong việc cạnh tranh trên thị trường

Khảo sát việc bạn có đang tạo ra Đại dương xanh trong việc cạnh tranh trên thị trường

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là theo bạn để áp dụng chiến lược đại dương xanh trong Marketing hay kinh doanh thì yếu tố nào quan trọng nhất?

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


Chiến lược đại dương xanh là một chiến lược kinh doanh tập trung vào việc tạo ra thị trường mới mà tại đó không có hoặc ít đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệp áp dụng chiến lược này cần tìm ra và theo đuổi một thị trường mới mà chưa có doanh nghiệp nào đi theo hoặc sự cạnh tranh không đáng kể.

Khái niệm “đại dương xanh” được sử dụng để mô tả những không gian thị trường chưa được biết đến hoặc rất ít doanh nghiệp, ngành công nghiệp đang tồn tại. Tại thị trường đại dương xanh, doanh nghiệp tạo ra nhu cầu hơn là cạnh tranh, với nhiều cơ hội, tiềm năng phát triển mạnh, tỷ suất lợi nhuận cao.

> Điểm khác biệt chính giữa chiến lược đại dương xanh và chiến lược “đại dương đỏ” là:
Chiến lược đại dương đỏ: Cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong thị trường hiện tại. Tập trung vào việc giành thị phần và lợi thế cạnh tranh.
Chiến lược đại dương xanh: Tạo ra thị trường mới, không có hoặc ít đối thủ cạnh tranh. Tập trung vào việc tạo ra giá trị mới cho khách hàng và mở rộng thị trường.

>> Để chiến lược đại dương xanh thành công, doanh nghiệp cần có:
Lãnh đạo cần có tầm nhìn chiến lược và khả năng truyền cảm hứng cho nhân viên.
Văn hóa doanh nghiệp cần khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.
Doanh nghiệp cần có đủ nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ để thực hiện chiến lược.

Xem thêm bài viết  Khảo sát về cách đánh giá chiến dịch Marketing mang lại hiệu quả cao?

Video:

Làm sao để Marketing tốt hơn đối thủ cạnh tranh?
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi