Khảo sát cách giúp cho môi trường công ty trở nên tích cực hơn

Khảo sát cách giúp cho môi trường công ty trở nên tích cực hơn

SEO Mentor Việt Nam đã thử hỏi mọi người là theo bạn việc đánh giá môi trường công ty,doanh nghiệp tích cực thì yếu tố nào sẽ là quan trọng nhất?

Nguồn khảo sát qua Linkedin: SEO Mentor Hà Hoài Linh ( Mr Linh SEO from SEO Mentor Việt Nam)


Môi trường công ty tích cực là một môi trường nơi nhân viên cảm thấy hạnh phúc, được hỗ trợ và có động lực để làm việc. Môi trường này có thể thúc đẩy sự năng suất, đổi mới và giữ chân nhân tài.

=>Một số dấu hiệu của một môi trường công ty tích cực:
Nhân viên cảm thấy được tôn trọng và đánh giá cao.
Nhân viên cảm thấy được hỗ trợ và có thể tin tưởng lẫn nhau.
Nhân viên cảm thấy có mục đích và động lực để làm việc.
Nhân viên cảm thấy hài lòng với công việc của họ.

=> Các hoạt động và thực tiễn có thể tạo ra một môi trường công ty tích cực bao gồm:
Xây dựng văn hóa công ty tích cực dựa trên các giá trị như tôn trọng, trung thực và hợp tác.
Có các lãnh đạo mạnh mẽ, tầm nhìn lớn và hỗ trợ nhân viên kịp thời.
Cung cấp chính sách và phúc lợi tốt cho nhân viên.
Tạo ra một môi trường làm việc vật lý thoải mái và an toàn.

Video:

Vì sao doanh nghiệp Việt Nam nên tự vận hành team SEO inhouse thay vì thuê dịch vụ ngoài?
SEO Mentor Việt Nam
Theo dõi tôi